Piliakalnių tyrinėjimai

cof

Birželio 14 diena mokykloje skirta dar vienai netradicinio ugdymo dienai – integruotam kalbų, gamtos, socialinių, menų, tiksliųjų mokslų projektui „Piliakalnių tyrinėjimai“. Integruotos veiklos  koordinatorės – direktorės pavaduotoja ugdymui Nijolė Anankaitė ir gamtos mokslų mokytoja Rūta Samajauskienė. 5–10 klasių mokiniai drauge su įvairių dalykų mokytojais keliavo į Vaiguviškių piliakalnį, kur turėjo atlikti mokytojų sugalvotas užduotis, susijusias su piliakalniu. Geografijos  mokytoja Lina Virbauskienė mokiniams parengė užduotį nubraižyti vietovės planą naudojantis sutartiniais topografiniais ženklais. Istorijos mokytoja Gražina Kazarian paprašė mokinių įvertinti piliakalnio pritaikymą gynybai ir pavaizduoti tai plakate. Matematinė užduotis, sukurta mokytojos Reginos Didbalienės, susijusi su piliakalnio medžiais – mokiniams teko išmatuoti medžių skersmenį. Biologijos mokytoja R. Samajauskienė skyrė mokiniams užduotį ištirti piliakalnio augalų ir kerpių įvairovę suskaičiuojant jų rūšis bei pateikiant pavyzdžių. Dailės mokytoja Rasita Gokdere mokiniams davė užduotį žygio metu padaryti keletą įdomių skaitmeninių fotografijų. Dar vienai mokinių grupei teko įveikti anglų kalbos mokytojos Jolitos Puidokienės paruoštas užduotis – anglų kalba pasakyti, ką mokiniai mato, girdi, užuodžia, ką galima paragauti, o lietuvių kalbos mokytojos Sandra Juškaitė ir Neringa Motiejaitytė paprašė, kad mokiniai sukurtų keletą šiurpių, susijusių su Vaiguviškių piliakalniu. Po kelių valandų veiklos mokiniai drauge su mokytojais apibendrino dienos darbus, įspūdžius ir naujus potyrius.