Gedulo ir vilties diena

Birželio 14-oji – Gedulo ir vilties diena – tradiciškai paminėta Plokščių Kančių kelių memoriale. Trumpai susikaupimo valandai susirinkusi bendruomenė pagerbė tuos, kuriems teko išgyventi tremties siaubą, kurie liko ten, kurie grįžo čia, kurie taip ir liko gyventi tarp ten ir čia… Minėjimą pradėjo Šakių rajono meno mokyklos trimito mokytojas Ugnius Arcabas atlikdamas kūrinį „Neverk, motušėle“. Mokyklos daugiafunkcio centro aštuntokės uždegė žvakeles prie lauko akmenų, žyminčių tremties vietas. Vėliau kartu su lietuvių kalbos mokytoja Neringa Motiejaityte jos parengė literatūrinę kompoziciją pagal Rūtos Šepetys romano „Tarp pilkų debesų“ ištraukas ir Just. Marcinkevičiaus eiles. Kuklus šios tragiškos dienos minėjimas baigtas dar vienu trimitininko U. Arcabo atliktu kūriniu „Strazdas“.