APKABINK SAVO KRAŠTĄ…

Mūsų saviveikliniai meno kolektyvai – folklorinis ansamblis “Vaiguva” (vad. Asta Grigaitienė) ir Jaunučių liaudies šokių kolektyvas (vad. Violeta Mikelaitytė) dalyvavo šventėje “Apkabink savo kraštą”. Abu kolektyvus išlydėsime ir į Lietuvos šimtmečio dainų šventę “Vardan tos…”
Šventės “Apkabink savo kraštą” prisiminimų vakare buvo pagerbtas medžio drožėjas Zigmas Sederevičius. (nuotraukos Gedemino Jokūbaičio)