Vizija – Misija – Filosofija

Mūsų organizacijos vizija –

mokykla daugiafunkcis centras – tai savo krašto kultūrą puoselėjanti, demokratiška ir besimokanti organizacija, kurioje visiems bendruomenės nariams garantuojamos tobulėjimo sąlygos, organizuojamos įdomios ir poreikius atitinkančios veiklos, kur kiekvienas patiria savo sėkmę.

Mūsų organizacijos misija –

teikti kokybiškas ugdymo, švietimo, kultūrinės ir bendruomeninės veiklos paslaugas, sudaryti sąlygas kiekvienam realizuoti savo galimybes ir gebėjimus;

mokykloje teikti nustatytus standartus atitinkantį ir į mokinių poreikius ir gebėjimus orientuotą kokybišką pradinį ir pagrindinį išsilavinimą;

ugdyti harmoningą, puoselėjančią nacionalinę kultūrą ir savarankišką, gebančią integruotis visuomenėje asmenybę.

Veiklos filosofija –

grindžiama  mokymosi visą gyvenimą, bendruomeniškumo, kultūros puoselėjimo, pilietinės savivokos, kūrybiškumo ir lyderystės ugdymo principais.