Priėmimas į mokyklą

Informacija norintiems mokytis Plokščių mokykloje daugiafunkciame centre

Plokščių mokykla daugiafunkcis centras organizuoja ugdymą pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas.

Su mokinio tėvais ar mokiniu nuo 14 metų tėvams pritarus sudaroma dvišalė sutartis.

Prašymų priėmimo tvarka nustatyta vadovaujantis Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T-70 „Dėl priėmimo mokytis pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas į Šakių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas bei išvykimo iš mokyklos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

  1. Prašymų dėl priėmimo į Plokščių mokyklą-daugiafunkcį centrą priėmimo vieta – mokyklos raštinė;
  2. Prašymai priimami visus kalendorinius metus. Prašymų priėmimo laikas – darbo dienomis nuo 8.00 iki 15.00 val., informacija teikiama telefonu 8 345 42768;
  3. Informacijos apie priėmimą į mokyklą-centrą skelbimo vieta – mokyklos svetainė. Adresas: https://ploksciai.sakiai.lm.lt

 

Atvykdami rašyti prašymo turėkite vaiko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (gimimo liudijimą, pasą arba asmens tapatybės kortelę), pasibaigus mokslo metams – mokymosi pasiekimų pažymėjimą  ar gauto išsilavinimo dokumentą (4 ir 8 klasės);

PRAŠYMO PAVYZDYS ČIA—>

 

Pagarbiai

Pavaduotoja ugdymui                             Nijolė Anankaitė