Iniciatyvaus jaunimo klubas MES

Iniciatyvaus jaunimo klubas „Mes“ yra neformali jaunimo organizacija. Pagrindinis organizacijos veiklos tikslas – Plokščių miestelio ir jo apylinkių paauglių bei jaunimo laisvalaikio užimtumas, teigiamos jų veiklos skatinimas. Klubas veikia nuo 2002 metų.

Klubo buveinė – Plokščių mokykla daugiafunkcis centras (Mokyklos g. 4, Plokščiai, Šakių r.) Klubo pirmininkė – Raslita Liudžiuvienė e. p. raslituke@gmail.com

Klubas organizuoja pažintinius, kultūrinius renginius jaunimui, aktyvina savanorišką visuomeninę veiklą jaunimo tarpe, dalyvauja projektuose jaunimo laisvalaikio, socialinio ir prevencinio darbo organizavimui, inicijuoja AJE (Atvirųjų jaunimo erdvių) veiklą.

Iniciatyvaus jaunimo klubas „Mes“ turi neformalaus vaikų švietimo programų vykdymo patirtį,  šiuo metu vykdomos dvi vaikų ir jaunimo užimtumo programos: „Savęs pažinimo ir raiškos studija“ ir „Judesio ir emocijų lavinimo programa“. Programų metu ugdomas vaikų ir paauglių kūrybiškumas, skatinamas fizinis aktyvumas, gilesnis aplinkos pažinimas, socialiniai įgūdžiai.