Administracija

Nijolė Anankaitė pavaduotoja ugdymui, laikinai vykdanti direktoriaus pareigas, II vadybinė kategorija

tel.  +370 345 42 768   e. paštas: nijoleanankaite@gmail.com  

Ričardas Zokaitis direktorės pavaduotojas ūkio reikalams

tel.  +370 345 42768   e. paštas: ricardas.zokaitis@gmail.com

 Vilija Višinskienė finansininkė

tel.  +370 345 42768   e. paštas: buhaltere@ploksciai.sakiai.lm.lt

 Lina Liukaitienė raštinės vedėja

tel.  +370 345 42768   e. paštas: rastine@mokykla.ploksciai.lt