Administracija

Nijolė Bitinienė direktorė, II vadybinė kategorija

tel.  +370 345 42772; +370  612 26651  e. paštas: nijole.bitiniene@gmail.com  

Nijolė Anankaitė direktorės pavaduotoja ugdymui, II vadybinė kategorija

tel.  +370 345 42 768   e. paštas: nijoleanankaite@gmail.com  

Neringa Motiejaitytė direktorės pavaduotoja ugdymui, švietimui ir kultūrai 

tel.  +370 345 42 768   e. paštas: neringa.motiejaityte@gmail.com

Itana Dirvelienė direktorės pavaduotoja ugdymui, švietimui ir kultūrai

tel.  +370 345 42 768   e. paštas: dirveliene@gmail.com

 Ričardas Zokaitis direktorės pavaduotojas ūkio reikalams

tel.  +370 345 42768   e. paštas: ricardas.zokaitis@gmail.com

 Vilija Višinskienė finansininkė

tel.  +370 345 42768   e. paštas: buhaltere@ploksciai.sakiai.lm.lt

 Lina Liukaitienė raštinės vedėja

tel.  +370 345 42768   e. paštas: rastine@mokykla.ploksciai.lt