Darbo taryba

Pirmininkas – Itana Dirvelienė e. p. dirveliene@gmail.com

Sekretorius – Jolita Puidokienė

Narys – Rasa Samajauskaitė