Mokytojai ir kitų veiklų vadovai

Mokytojai ir kiti pedagogai

Kalbos, socialiniai mokslai ir menai
Metodinės grupės vadovė Jolita Puidokienė, e. p. jolita.puidokiene@gmail.com

Dorinis ugdymas Nijolė Mikuckienė vyr. mokytoja
Rasita Gokdere vyr. mokytoja
Lietuvių kalba Sandra Vilčinskienė mokytoja
Anglų kalba Jolita Puidokienė vyr. mokytoja
Vokiečių kalba Jolita Puidokienė mokytoja
Rusų kalba Nijolė Anankaitė vyr. mokytoja
Geografija Lina Virbauskienė vyr. mokytoja
Istorija, pilietiškumo pagrindai Gražina Kazarian mokytoja metodininkė
Menai Rasita Gokdere vyr. mokytoja
Asta Grigaitienė vyr. mokytoja

 

Tikslieji ir gamtos mokslai
Metodinės grupės vadovė Rasita Gokdere, e. p. rasitagokdere@gmail.com

 

Pradinės klasės
Metodinės grupės vadovė Teresė Juškaitė, e. p. terreju@gmail.com

 

Specialieji pedagogai e. p. rastine@mokykla.ploksciai.lt

 

Vaikų dienos centras e. p. kazakauskai@gmail.com

Teresė Juškaitė

Lina Virbauskienė

Neringa Pilypaitienė

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas e. p. rastine@mokykla.ploksciai.lt

Kultūrinės bendruomeninės veiklos organizatoriai

Renginių organizatoriai

Rasita Gokdere e.p. rasitagokdere@gmail.com

Asta Grigaitienė e.p. agrigaitiene@gmail.com

Biblioteka

Ilona Krištolaitinė

Saulius Višinskas

e. p. ploksciubiblioteka@gmail.com

Saviveiklinių kolektyvų vadovai

Moterų šokių grupė „Virangė“     vadovė Violeta Mikelaitytė

Plokščių kaimo teatras      vadovė Ilona Krištolaitinė

Folklorinis ansamblis „Vaiguva“       vadovė Asta Grigaitienė

Klubų vadovai

Kalbos klubas   vadovė Jolita Puidokienė

Menų klubas     vadovė Rasita Gokdere

Molinuko klubas     vadovė Nijolė Mikuckienė

Kraštotyrininkų klubas     vadovė Gražina Kazarian

Plokščių senjorų klubas      vadovas Vidmantas Ambrasas

Plokščių iniciatyvaus jaunimo klubas „Mes“   vadovė Raslita Liudžiuvienė