Mokytojai ir kitų veiklų vadovai

Mokytojai ir kiti pedagogai

Kalbos, socialiniai mokslai ir menai
Metodinės grupės vadovė Gražina Kazarian e. p. gruzinka@gmail.com

Dorinis ugdymas Nijolė Mikuckienė vyr. mokytoja
Rasita Gokdere vyr. mokytoja
Lietuvių kalba Neringa Motiejaitytė vyr. mokytoja
Sandra Juškaitė mokytoja
Anglų kalba Jolita Puidokienė vyr. mokytoja
Vokiečių kalba Jolita Puidokienė mokytoja
Rusų kalba Nijolė Anankaitė vyr. mokytoja
Geografija Lina Virbauskienė vyr. mokytoja
Istorija, pilietiškumo pagrindai Gražina Kazarian mokytoja metodininkė
Menai Rasita Gokdere vyr. mokytoja
Asta Grigaitienė vyr. mokytoja

 

Tikslieji ir gamtos mokslai
Metodinės grupės vadovė Rūta Samajauskienė e. p. rutasamajauskiene@gmail.com

 

Pradinės klasės
Metodinės grupės vadovė Itana Dirvelienė e. p.
dirveliene@gmail.com

 

Specialieji pedagogai e. p. rastine@mokykla.ploksciai.lt

 

Vaikų dienos centras e. p. terreju@gmail.com

vadovė Teresė Juškaitė

Itana Dirvelienė

Lina Virbauskienė

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas e. p. rastine@mokykla.ploksciai.lt

Kultūrinės bendruomeninės veiklos organizatoriai

Biblioteka e. p. ploksciubiblioteka@gmail.com

Ilona Krištolaitinė

Saulius Višinskas

Atviroji jaunimo erdvė e. p. raslituke@gmail.com

Raslita Liudžiuvienė

Saviveiklinių kolektyvų vadovai

Vaikų vokalinis ansamblis  „Volungėlė“      vadovė Asta Grigaitienė

Mišrus vaikų vokalinis ansamblis      vadovė Asta Grigaitienė

Šiuolaikinių šokių grupė     vadovė Sandra Juškaitė

Plokščių kaimo teatras (jaunimas ir suaugusieji)      vadovė Ilona Krištolaitinė

Jaunučių liaudies šokių grupė     vadovė Violeta Mikelaitytė

Moterų senųjų šokių grupė        vadovė Violeta Mikelaitytė

Folklorinis ansamblis „Vaiguva“       vadovė Asta Grigaitienė

Klubų vadovai

Kalbos klubas   vadovė Jolita Puidokienė

Menų klubas     vadovė Rasita Gokdere

Jaunųjų skautų klubas    vadovė Rasita Gokdere

Molinuko klubas     vadovė Nijolė Mikuckienė

Kraštotyrininkų klubas     vadovė Gražina Kazarian

Gamtininkų klubas     vadovė Rūta Samajauskienė

Sporto klubas     vadovas Rimvydas Leščevičius

Plokščių senjorų klubas      vadovas Vidmantas Ambrasas

Plokščių iniciatyvaus jaunimo klubas „Mes“   vadovė Raslita Liudžiuvienė

 

Plokščių bendruomenės centras e. p. kazakauskai@gmail.com

Centro pirmininkė Dovilė Kazakauskienė

Centro valdybos nariai:  Gaiva Merčaitytė, Rasa Valaitienė, Neringa Pilypaitienė, Vidmantas Ambrasas, Gražina Kazarian, Viktorija Juškevičienė, Rimanta Šukienė, Ričardas Zokaitis

 

CARITAS Plokščių grupė e. p. nioles@gmail.com

Grupės vadovės Nijolė Mikuckienė ir Renata Bastienė