Tvarkaraščiai

1 – 4 klasių pamokų tvarkaraštis

VASAROS ATOSTOGOS!!!

5 – 10 klasių pamokų tvarkaraštis

VASAROS ATOSTOGOS!!!

Neformaliojo ugdymo tvarkaraštis

VASAROS ATOSTOGOS!!!

Nacionalinio moksleivių pasiekimų patikrinimo vykdymo tvarkaraštis 2018 – 2019 m. m.

VASAROS ATOSTOGOS!!!