Tvarkaraščiai

 

1 – 4 klasių pamokų tvarkaraštis

5 – 10 klasių pamokų tvarkaraštis

Neformaliojo ugdymo tvarkaraštis

Nacionalinio moksleivių pasiekimų patikrinimo vykdymo tvarkaraštis 2018 – 2019 m. m.