Metodinė pagalba

DĖL INTERNETO SVETAINIŲ WWW.NERUKYSIU.LT IR WWW.ASKRITISKAS.LT VIEŠINIMO (.pdf 182KB)

Mokytojui Pagrindiniai pamokos elementai (.doc, parsisiųsti)

Mokytojo vaidmuo (pdf., parsisiųsti)

Mokymo filosofija (pdf., parsisiųsti)

Kalbejimo gebejimu vertinimas (ppt., parsisiųsti)

Ugdymo proceso organizavimas (ppt., parsisiųsti)

Vertinimas ir įsivertinimas gamtamoksliuose dalykuose (pdf., parsisiųsti)

Kaip geriau suprasti savo moksleivius ir užtikrinti jų sėkmingą bendradarbiavimą (pdf., parsisųsti)

SEMINARAI MOKYKLOS MOKYTOJAMS AR MOKYTOJŲ KOMANDOMS:

Julijos Ladygienės – Glinskės seminaras „Visapusiškos asmeninės vaiko ūgties matavimas ir pažangą skatinantis grįžtamasis ryšys: kaip tai veikia praktikoje?“ 2021 06-14

LIONS QUEST mokymai  ,,Paauglystės kryžkelės“ 2019 04  16-18; 2019 12  03-05

Konferencijos „Suaugusiųjų ir besimokančiųjų pažangai“ 2019-11-16

„Tarptautiniai projektai iššūkiai ir galimybės“2019-04-26

,,Demokratinio ugdymo diegimas švietimo organizacijoje“. 2018-02-15, 22-23

,,Ugdytojo emocinė branda (EQ) – erdvė pozityviems pokyčiams“. 2018-02-22

,,Kompleksinės pagalbos teikimas sutrikimų turintiems  mokiniams. Atvejo analizė“. 2017-11-03

,,Skaitmeninių pamokų ir mokymo(si) objektų naudojimas ir kūrimas su ActivInspire programa“.  2016-03-23, 2016-06-13

,,Kompleksinė pagalba vaikui, taikant tinklinio bendradarbiavimo modelį“. 2015-03-30

,,Nuo darbuotojo iki kokybiškos draugijos“. 2015-04-08

,,Pedagoginės psichologinės tarnybos įtaka mokinių (vaikų) gerai savijautai ir ugdymosi procesui“.  2015-10-28

,,Tikslingas metodų panaudojimas pamokoje“. 2015-12-22

,,Duomenimis grįstas pamokos planavimas. Kaip siekti kiekvieno mokinio pažangos“. 2014-11-24

,,Ugdymo proceso planavimas. Kaip siekti kiekvieno mokinio pažangos“. 2014-10-30

,,Pagalba vaikui mokantis – mokyklos bendruomenės (mokinių, mokytojų ir tėvų)  poreikiai, vaidmenys ir lūkesčiai“. 2014-12-30

„Sunkus vaikas ugdymo procese“. 2014-04-15

,,Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas“.  2013-05-09

 

Informacija atnaujinta 2021-06-14 13:38:00