Metodinė pagalba

Mokytojui Pagrindiniai pamokos elementai (.doc, parsisiųsti)

Mokytojo vaidmuo (pdf., parsisiųsti)

Mokymo filosofija (pdf., parsisiųsti)

Kalbejimo gebejimu vertinimas (ppt., parsisiųsti)

Ugdymo proceso organizavimas (ppt., parsisiųsti)

Vertinimas ir įsivertinimas gamtamoksliuose dalykuose (pdf., parsisiųsti)

Kaip geriau suprasti savo moksleivius ir užtikrinti jų sėkmingą bendradarbiavimą (pdf., parsisųsti)

SEMINARAI MOKYKLOS MOKYTOJAMS AR MOKYTOJŲ KOMANDOMS:

,,Demokratinio ugdymo diegimas švietimo organizacijoje“. 2018-02-15, 22-23

,,Ugdytojo emocinė branda (EQ) – erdvė pozityviems pokyčiams“. 2018-02-22

,,Kompleksinės pagalbos teikimas sutrikimų turintiems  mokiniams. Atvejo analizė“. 2017-11-03

,,Skaitmeninių pamokų ir mokymo(si) objektų naudojimas ir kūrimas su ActivInspire programa“.  2016-03-23, 2016-06-13

,,Kompleksinė pagalba vaikui, taikant tinklinio bendradarbiavimo modelį“. 2015-03-30

,,Nuo darbuotojo iki kokybiškos draugijos“. 2015-04-08

,,Pedagoginės psichologinės tarnybos įtaka mokinių (vaikų) gerai savijautai ir ugdymosi procesui“.  2015-10-28

,,Tikslingas metodų panaudojimas pamokoje“. 2015-12-22

,,Duomenimis grįstas pamokos planavimas. Kaip siekti kiekvieno mokinio pažangos“. 2014-11-24

,,Ugdymo proceso planavimas. Kaip siekti kiekvieno mokinio pažangos“. 2014-10-30

,,Pagalba vaikui mokantis – mokyklos bendruomenės (mokinių, mokytojų ir tėvų)  poreikiai, vaidmenys ir lūkesčiai“. 2014-12-30

„Sunkus vaikas ugdymo procese“. 2014-04-15

,,Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas“.  2013-05-09

 

Informacija atnaujinta 2018-02-22 10:25:00