Nacionalinė bibliotekų savaitė

Nacionalinę bibliotekų savaitę Plokščių mokyklos daugiafunkcio centro biblioteka pradėjo gražia akcija – knygų skaitymas netradicinėje aplinkoje. Šiandien su pradinių klasių moksleiviais skaitėme pasakas prie Plokščių miestelio laikrodžio. Tai jauki vieta, kur galėjome ramiai susėdę klausytis draugų skaitomų pasakų. Vėliau smagiai pasisupome sūpynėse ir linksmi grįžome namo su mintimi, kad sugrįšime čia dažniau skaityti, nes visiems ši atrakcija labai patiko.
« 1 3 »

Jurginės Plokščiuose

« 1 2 »

Akcija „Darom“

Balandžio 20 dieną visa mokyklos bendruomenė prisijungė prie tradicinės aplinkos švarinimo akcijos „Darom“ ir išsiskirstę po Plokščių apylinkes gražino savo krašto aplinką.

« 1 4 »

„Drakoniuko teatras“

Balandžio 19 dieną pradinių klasių mokiniai žiūrėjo „Drakoniuko“ teatro spektaklį „Lietaus Lašelė“. Tai pasakojimas apie Lietaus Lašelę, nukritusią į žemę ir atsiradusią tarp įprastų žmonėms daiktų. Pažiūrėję spektaklį, vaikai suprato, kuo skiriasi knyga nuo televizoriaus ir tai, kad laimingu galima tapti tik padarius kitus laimingus.

Mokinių tėvelių susirinkimas

Balandžio 19 dieną mokykloje vyko priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupių bei 1 – 10 klasių mokinių tėvelių susirinkimas. Šį kartą susirinkimas pradėtas kiek kitaip: apie paauglių ir tėvų santykius kalbėjo patys vaikai – Lekėčių mokyklos daugiafunkcio centro paauglių teatro nariai. Moksleiviai parodė Vaidos Brazaitienės režisuotą spektaklį „Pasikalbėkime“. Po spektaklio mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui Nijolė Anankaitė tėvams ir mokiniams pristatė Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros (NMVA) atliktos mokinių ir tėvų apklausos už 2017 metus rezultatus. Vėliau tėvai susitiko su klasių mokytojais, auklėtojais ir dalykų mokytojais aptarti signalinių pusmečių ir kitų aktualių klausimų.

« 1 7 »