Projektai

„Demokratinio ugdymo principais grįstų praktikų įdiegimas Lietuvoje“

„Suteikim antrąjį kvėpavimą vaikų žaidimų aikštelei Plokščiuose“

„Labai gerai! Labai gerai!“ – smagiausia vaikų vasaros diena Plokščiuose

ERASMUS+  KA104 – Suaugusiųjų personalo mobilumas „Suaugusiųjų besimokančiųjų mokymosi galimybių didinimas“ 

Erasmus+ „Bendruomenės narių asmeninio tobulėjimo galimybių didinimas tobulinant neformalaus suaugusiųjų švietimo veiklų vadovų bendrąsias ir profesines kompetencijas“

„Erasmus+“ KA2 partnerysčių projektas „Naudingi metodai, kaip įveikti smurtą mokyklose“

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Visos dienos mokyklos veiklos tobulinimas

Baltijos regiono vasaros akademija Estijoje

„Bendruomenės narių  asmeninio tobulėjimo galimybių didinimas  tobulinant neformalaus suaugusiųjų švietimo veiklų vadovų bendrąsias ir profesines  kompetencijas“ („Erasmus+“ Suaugusiųjų švietimo mobilumo projektas (KA104))

Kultūrinio bendradarbiavimo ir pilietinės raiškos projektai

„Teatras mokyme“

Medijų projektas

Mokytojų mokymasis

UDC

Kūrybinės partnerystės

 

Paskutinis atnaujinimas: 2020-08-15 15:11:00