Teisės aktai

Teisės aktai skelbiami:

LR Seimo dokumentų paieškos sistemoje http://www3.lrs.lt/dokpaieska/forma_l.htm

Teisės aktų registre https://www.e-tar.lt/

 

Šakių r. Plokščių mokykla daugiafunkcis centras savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais ir nuostatais.

Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys mokyklos veiklą:

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas (2011 m.)

LR Švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje www.smm.lt

 

Informacija atnaujinta 2018-03-26 13:05:15