Ugdymas

Ugdymo proceso trukmė – pradinių klasių mokiniams – 175 ugdymosi dienos, 5 – 8 klasių

mokiniams – 185 ugdymo dienos.

Ugdymo procese skiriamos atostogos:

Rudens atostogos 2021m. lapkričio 3 d. – lapkričio 5 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2021 m. gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 7 d.
Žiemos atostogos 2022 m. vasario 14 d. – 2022 m. vasario 18 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2022 m. balandžio 19 d. – 2022m.balandžio 22 d.
Vasaros stostogos 1-4 klasių mokinių vasaros atostogos prasideda 2022 m. birželio 10 d.

5 – 8 klasių mokinių vasaros atostogos prasideda 2022 m. birželio 24 d., 

Atostogos baigiasi 2022 m. rugpjūčio 31 d.

 

Ugdymo laikotarpiai:

I pusmetis – 2021- 09-01. –2022 -01-31

II pusmetis –  2022 – 02- 01 – 1-4 klasės  2022-06-09;

                                                               5 – 8 klasės 2022-06-23