Iki mokyklos

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės

2012 m. rugsėjo 1 d. Plokščių mokykloje įsteigta ikimokyklinio priešmokyklinio ugdymo grupė.

Mokykloje daugiafunkciame centre šiais metais veikia dvi grupės – ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo grupės.

Dirba trys ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogės: Virginija Venskaitienė, Loreta Liudžiuvienė ir Nijolė Mikuckienė, taip pat meninio ugdymo pedagogė Asta Grigaitienė.

Grupėse organizuojama integruota savaitės veikla, kiekviena diena pradedama ,,Ryto ratu“.

 

Darbo laikas 7.00 – 17.30 val.