Mokinių ugdymas karjerai

Ugdymas karjerai – kryptinga ugdymo(si) veikla, skirta karjeros kompetencijoms įgyti. Sėkmingą asmens karjerą nusako gebėjimas mokytis visą gyvenimą, reaguoti į pokyčius visuomenėje ir darbo rinkoje bei prie jų prisitaikyti.

Ugdymo karjerai paslaugų mokykloje tikslas  – sudaryti sąlygas mokiniams pažinti save ir kuo įvairesnes profesijas, kad sėkmingi sprendimai lydėtų tolimesnę karjerą ir nuolatinį tobulėjimą.

Ugdymu karjerai mokykloje siekiama, kad mokiniai:

  • pažintų karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę;
  • rastų ir efektyviai naudotų karjeros informaciją bei pasinaudotų galimybėmis mokytis visą gyvenimą;
  • remdamiesi išsamiu savęs ir darbo pasaulio pažinimu, priimtų adekvačius karjeros sprendimus;
  • vadovaudamiesi asmenine ateities vizija, keltų karjeros tikslus, sudarytų ir nuolat atnaujintų karjeros planą;
  • mokymosi ir laisvalaikio veiklose taikytų bei tobulintų karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;
  • būtų pasirengę sėkmingai pereiti į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką ir ieškoti darbo.

Ugdymas karjerai integruojamas į atskiras technologijų ir kitų mokomųjų dalykų  programų temas, projektinę veiklą, kultūrinę, meninę, pažintinę ir kitas veiklas, klasės auklėjamąją veiklą bei neformalųjį švietimą. Integruojami ugdymo karjerai turinio akcentai pažymimi ilgalaikiuose dalykų mokymo planuose ir elektroninio dienyno pamokų ar neformaliosios veiklos turinio dalyje.

Profesiniam orientavimui mokykloje koordinuoti ir atskiroms veikloms vykdyti skiriamas  ugdymo karjerai koordinatorius ir sudaroma ugdymo karjerai grupė. Mokykloje ugdymo karjerai paslaugas teikia  mokytojai, klasių auklėtojai, psichologė, socialinė pedagogė. Profesinio orientavimo procese pasitelkiama bendruomenė, vietinių įmonių vadovai ir specialistai, kiti socialiniai partneriai.

 

Informacija ugdymo karjeros klausimais teikiama e. paštu rasitagokdere@gmail.com

Konsultacijų  laikas su konsultantėmis derinamas individualiai.

 

Kur rasti daugiau informacijos apie ugdymą karjerai?

Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė – www.mukis.lt;

Profesinės savanorystės projektas „Kam to reikia?!“ – www.kamtoreikia.lt

INFORMACIJA APIE EGZAMINUS

Nacionalinis egzaminų centras http://www.egzaminai.lt/naujienos/

INFORMACIJA APIE STUDIJAS

www.aikos.smm.lt

www.lamabpo.lt/std_programos.html

www.studijos.lt/mokymo_programos

STOJAMOJO BALO SKAIČIUOKLĖS

http://www.studijos.lt/busimiems_studentams/balu_skaiciuokle

http://baluskaiciuokle.lt/

BENDRAS PRIĖMIMAS Į AUKŠTOJO MOKSLO INSTITUCIJAS LIETUVOJE

www.lamabpo.lt

STUDIJOS UŽSIENYJE

http://ec.europa.eu/ploteus/home.jsp?language=lt

http://kalba.lt/

GYVENIMO APRAŠYMO RENGIMAS

Europass gyvenimo aprašymo forma ir rengimo rekomendacijos  http://www.europass.lt/cv

DARBO PAIEŠKA

Lietuvos darbo birža http://www.ldb.lt/Informacija/Puslapiai/default.aspx

Darbo paieškos portalai:

http://www.cv.lt/

http://www.cvonline.lt/

http://www.cvmarket.lt/

http://www.manager.lt/

http://www.cvbankas.lt/

SAVANORYSTĖS GALIMYBĖS LIETUVOJE IR UŽSIENYJE

http://www.buk-savanoriu.lt/

http://www.patria.lt/

http://www.zinauviska.lt/

http://www.jtba.lt/

NAUJIENOS:

Karjeros dienos 2018

Pradinių klasių ugdymo karjerai užsiėmimai…

„Planuok karjerą atsakingai“…

Kelionė į parodą STUDIJOS – 2016 ir ne tik…

E-pamoka

 9-10kl. mokinių išvyka į  Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrą

 2015 kovo 17 dieną vyko 9-10 klasių susitikimas su Marijampolės profesinio rengimo centro  Kudirkos Naumiesčio skyriaus atstovėmis. Centro atstovės supažindino mokinius su profesinio mokymo privalumais bei  mokymosi galimybėmis, pristatė mokymosi programas, centre veikiančiomis neformalaus švietimo veiklomis. Viešnios pristatė gerai besimokančiųjų moksleivių galimybes stažuotis užsienio valstybėse bei papasakojo apie jau įvykusius vizitus. Mokiniams buvo pristatyta galimybė gyventi bendrabutyje, lengvatinio važinėjimo galimybe bei stipendijų sistema.Visi  mokiniai buvo pakviesti atvykti į atvirų  durų dienos renginius Marijampolės profesinio rengimo centro Kudirkos Naumiesčio skyriuje.

2015 Balandžio 10 d. Plokščių mokykla daugiafunkcis centras prisijungė prie iniciatyvos „Visuotinė atvirų durų diena tėvų darbovietėse“. 6 klasės mokiniai aplankė  Panemunių ambulatoriją, kur susipažino su medikų darbo specifika. 8,9 klasių mokiniai keliavo į Šakius, kur aplankė AB „Lietuvos draudimas“ Šakių skyrių, kur sužinojo apie draudimo teikiamas paslaugas, specialistų darbo dienos rutiną, stebėjo sutarties sudarymo procesą bei galėjo susipažinti su pirmąja Lietuvoje sudaryta „Lietuvos draudimo“ sutartimi. Nuoširdžiai dėkojame  šauniosioms  mamytėms Rasai Valaitienei ir Galinai Puidokienei, sutikusioms priimti mūsų mokinius savo darbovietėse.

Informacija atnaujinta 2018-03-27 13:30:10