Vaikų dienos centras

Vaikų dienos centras savo veiklą pradėjo 2012 metų lapkričio 5 dieną.

Šiais metais centrą lanko 53 įvairaus amžiaus vaikai.

Jauniausi centro vaikai dar tik šešiamečiai, o vyriausi aštuntokai.

Centro veikla kiekvieną darbo dieną prasideda 11.30 val. ir baigiasi 17 val.

Vaikų dienos centre organizuojama įvairi kūrybinė veikla, sudarytos sąlygos vaikų saviraiškos ugdymui. Centro veiklose sujungtas ugdymasis socialinio bendravimo, savanorystės, sveikos gyvensenos, mokymosi ir meninės raiškos srityse. Taip pat rūpinamasi pamokų ruoša, vyksta individualios konsultacijos. Vaikai dalyvauja įvairiuose renginiuose, rengia turnyrus, konkursus, projektus. Veikla vyksta centro patalpose, mokyklos sporto salėje, kompiuterių klasėje, menų ir technologijų kabinete, bibliotekoje.

Vaikų dienos centro vadovė – auklėtoja Teresė Juškaitė

 

VAIKŲ DIENOS CENTRE

VDC šokių konkursas „Šokio sūkuryje“

Mieli svečiai Vaikų dienos centre

Šaškių turnyro atidarymas

Šokis kaip raktas į save ir į mus supantį pasaulį

Vasaros stovykla „Saulutė“ 2016

Įspūdžiai iš šventės „Vasara su knyga“

„Legolendas 2016“ „Ateities prietaisas, įrenginys“

Piešinių konkursas „Vabalai“

„Legolendas 2016“

Pirmosios pavasario akimirkos vaikų dienos centre

Šaškių turnyras

Po žiemos atostogų atsinaujino

Piešinių konkursas „Lapų sūkuryje“

Rudens atostogos Vaikų dienos centre

Artėjant svarbiam ir prasmingam susikaupimo metui

Po pamokų… Vaikų dienos centre…

Prisiminkim Vaikų dienos centro įsimintiniausias rudens akimirkas“

Šilčiausi Vaikų dienos centro vasaros prisiminimai 2015…

Akimirkos iš veiklų … (2013-2014 m. m.)

 „Kalėdų miestelis“ 2014 m.

Prisiminkim Vaikų dienos centro nuostabiausias vasaros akimirkas 2014…

Akimirkos iš veiklų … (2012-2103 m. m.)