Korupcijos prevencija

Už Plokščių mokyklos daugiafunkcio centro  korupcijos prevenciją ir kontrolę  įstaigoje atsakingas – mokytoja Itana Dirvelienė, tel. (8 345) 42768, e. p.: dirveliene@gmail.com

Jeigu norite pranešti apie korupcijos apraiškas ar pateikti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių tobulinimo, prašome siųsti juos elektroninio pašto adresu: dirveliene@gmail.com

Pranešimus, pasiūlymus ir informaciją taip pat galite pateikti žodžiu ir raštu tiesiogiai  už korupcijos prevenciją įstaigoje atsakingam asmeniui.