Planavimo dokumentai

 
 
 
2018 – 2019 METŲ UGDYMO PLANAS
 

Valstybinė švietimo 2013-2022 m. strategija