Planavimo dokumentai

 
2020 METŲ VEIKLOS PLANAS
 
2018 – 2019 METŲ UGDYMO PLANAS
2019 METŲ VEIKLOS PLANAS
 

Valstybinė švietimo 2013-2022 m. strategija