Paslaugos

Tenkiname gyvenamosios vietovės įvairių interesų ir amžiaus grupių asmenų edukacinius (užtikrinant ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį, vaikų neformalųjį švietimą), kultūrinius bei socialinius poreikius ir laisvalaikio organizavimą.

Informacija atnaujinta 2019-10-11 09:30:11