Mokinių tėvams

Mokyklos ir tėvų bendradarbiavimas reikalauja nuoširdaus abiejų pusių įsipareigojimo ir darbo. Tačiau juk ne visada viskas būna paprasta iš karto: tėvai jaučia įtampą eidami susitikti su mokytojais (bijo neigiamų atsiliepimų apie savo vaiką, nesupratimo), mokytojai kartais neįsigilina į situaciją, kategoriškai išdėsto savo nuomonę. Siekti kad bendradarbiavimas būtų efektyvus ir malonus kviečiame visus – tėvus ir mokytojus.

Gal per dažnai tikime, jog vaiko atėjimas į mokyklą ir periodiškas jo pasiekimų patikrinimas yra tai, ko reikia, kad vaikui sektųsi mokslas. Netiesa! Jei iš tiesų norime, kad vaiką mokykloje lydėtų sėkmė, reikia dėti daug pastangų. 

Tėveliai yra kviečiami į mokyklos ar klasės susirinkimus, susitikimus su mokytojais, skirtus vaiko pažangai skirtinguose mokymosi etapuose aptarti. Kai kuriems šie susitikimai malonūs ir įdomūs, kai kuriems gali tapti rutina, kitiems – suteikti daug nerimo. Kad ir kaip Jūs jaustumėtės, yra keletas gana paprastų strategijų, padedančių gauti kiek galima daugiau naudos.

Pirmiausia, susitikite tam, kad geriau pažintumėte mokytoją. Užduokite klausimus apie jo mokymo stilių, atitinkamo pobūdžio lūkesčius. Taip pat galite sužinoti, ko mokytojas tikisi iš Jūsų, koks bendradarbiavimas yra Jums abiems priimtinas, kokiomis priemonėmis galite lengviausiai susisiekti (mobiliuoju telefonu, elektroniniu paštu).

Antra, išnaudokite galimybę pasidalyti su mokytoju savo lūkesčiais. Pasakykite, kokios pažangos iš vaiko tikitės per šiuos metus. Jūs taip pat galite pasidalyti mintimis apie vaiko stiprybes ir silpnybes mokslo ar bendravimo srityje. Toks pokalbis leis pažvelgti į visumą, nekoncentruojant dėmesio tik į atskiras detales.

Galiausiai, būkite atviri tam, ką mokytojas nori pasakyti apie vaiką. Vien todėl, kad pedagogas gali matyti jį kitaip nei Jūs, nebūtinai reiškia, kad jis ar ji klysta. Kitoks požiūris padės suvokti tai, kaip Jūsų vaiką mato aplinkiniai. Be to, jei noriai klausysite, ką mokytojas nori pasakyti, jis pats bus daug labiau motyvuotas išgirsti tai, ką sakote Jūs.

Jei turite klausimų, galite juos užsirašyti prieš susitikimą – taip nepamiršite paklausti to, kas iš tiesų rūpi. Nebijokite ginčytis su mokytoju, tačiau kalbėkimės taip, kad kuo aiškiau išreikštume savo poziciją, bet nieko neįskaudintume.

 Susipažinkite su mokykla (pas mus – su mokykla daugiafunkciu centru)

 • Susitikite. Neužtenka epizodiškai šmėstelėti mokykloje. Susitarkite su mokytoju dėl susitikimo.
 • Dairykitės. Kai susitikimas jau paskirtas, nueikite į mokyklą, apsidairykite, pasikalbėkite su aplinkiniais, susipažinkite su vidine mokyklos daugiafunkcio centro kultūra.
 • Domėkitės. Paskambinkite ar parašykite elektroninį laišką mokytojams. Klauskite, siūlykite, išklausykite.
 • Bendraukite. Pasikalbėkite su kitų vaikų tėvais apie jų patirtį.
 • Gilinkitės. Sekite kas vyksta mokykloje daugiafunkciame centre, kas vyksta ugdymo procese. Domėkitės renginiais, pasiekimais ir vaikui siūlomomis galimybėmis.
 • Atvykite. Dalyvaukite mokyklos daugiafunkcio centro rengiamuose susitikimuose, vakaruose, šventėse.

Bet…. eidami į susitikimą su mokytojais tėvai ne visada gerai žino, ko reikėtų klausti, ką žinoti yra svarbu. Dažnai tėvai tiesiog išklauso, ką jiems susako mokytojas, ir tyliai pasišalina. Visgi, yra klausimų, į kuriuos atsakymus svarbu žinoti kiekvienam….

Ruošinukas“ einant pas mokytoją:

 • Kokių pasiekimų tikimasi iš mano vaiko? Kaip šie pasiekimai susiję su pagrindiniu mokomo kurso tikslu?
 • Kokie pasiekimų, įgūdžių, pažangos testai buvo duodami mano vaikui? Kokie rezultatai ir ką jie reiškia?
 • Kokie mano vaiko privalumai ir trūkumai skirtinguose mokymosi dalykuose?
 • Kokios pamokos (kokia veikla) mano vaikui patinka labiausiai?
 • Gal galėtume kartu aptarti būdus, kaip padėti vaikui ruošiant namų darbus?
 • Ar mano vaikui reikalingas didesnis dėmesys vienoje ar kitoje srityje?
 • Su kuo bendrauja / draugauja mano vaikas? Kaip jis sutaria su kitais vaikais?
 • Ar mano vaikas atlieka užduotus darbus?

Ar pastaruoju metu pastebėjote kokių nors pokyčių, susijusių su vaiko mokymosi rezultatais?

 MOKSLEIVIŲ  MOKYMOSI  IR  MOKYMO ORGANIZAVIMO

PROBLEMŲ SPRENDIMO SUSITARIMAI

 • Moksleiviui pradėjus mažiau dėmesio skirti mokymuisi, blogėjant jo pasiekimų vertinimams klasės auklėtoja ir mokytojas  mokymo problemas aptaria su tėvais.
 • Susitikimas su tėvais inicijuojamas pastebėjus rūpestį keliančias mokymosi problemas.
 • Apie blogėjančius mokymosi rezultatus informuojama socialinė pedagogė, direktorės pavaduotoja ugdymui.
 • Moksleiviui teikiama socialinės pedagogės, psichologės pagalba, individuali mokytojo pagalba, bendradarbiaujama su tėvais.

       LANKOMUMAS

Moksleiviui neatvykus į mokyklą auklėtojas susisiekia su tėvais tikslu – išsiaiškinti kodėl mokinys nedalyvauja pamokose.

 • Apie pamokų lankymo problemas nuolat informuojami tėvai, kartu ieškoma susitarimų (laiškeliai, telefoniniai pokalbiai).
 • Nelankytas pamokas pateisiname

jeigu mokinys sirgo (gydytojo pažyma; taip pat tėvų raštelis iki 5 dienų, jei tai nėra pasikartojantys atvejai),

jei mokinys dalyvavo varžybose, olimpiadose,  kituose kultūriniuose renginiuose, atstovavo mokyklą kitoje švietimo, kultūros ar sporto veikloje,

jei mokinys neatėjo į mokyklą dėl svarbių šeimos priežasčių (didelės artimiausių šeimos narių sveikatos problemos, artimųjų mirtis, gyvenimo aplinkos nelaimės – mokinys apie problemas informuoja klasės auklėtoją).

Kaip pateisinamą priežastį mokinio išvykimą su tėvais kokiais nors reikalais laikome ne daugiau kaip 3 dienas per mokslo metus.