Moksleivių pasiekimai

2019 metais vykusių nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų (NMPP) rezultatai.

2 klasė

4 klasė

6 klasė

 

Mokinių pasiekimai konkursuose ir olimpiadose 2018-2019 m.m.

Mokytojas Dalykas Kvalifikacinė kategorija 2018-2019m.m. paruoštų mokinių olimpiadoms ir konkursams skaičius (rajoniniams ir respublikiniams)
Motiejaitytė N. lietuvių kalba ir literatūra vyr. mokytoja 1. Rajoninė lietuvių kalbos 5-8 klasių olimpiada -1 (Kazakauskas E. 8kl.)

2. Tarptautinė lietuvių k. olimpiada „ KINGS Lietuva“-11

(Barkauskas G. 8kl., Jansavičius K 8kl., Kazakauskaitė G.8kl., Kazakauskas E.8kl., Kundrotaitė D.8kl., Sabakonis D.8kl., Sabeckas L.8kl., Šuopys E.8kl., Urbanavičiūtė K.8kl., Vaičikauskas M.8kl., Valaitis R.8kl.)

pavaduotoja ugdymui l.e. direktorės pareigas  
Juškaitė S. lietuvių kalba ir literatūra mokytoja 1. Tarptautinė lietuvių k. olimpiada „ KINGS Lietuva“ – 8 (5klasė)

2. Respublikinis konkursas ,, Kalbų kengūra 2019‘‘-1 (M. Gafurova 5 kl.)

3. Rajoninė lietuvių kalbos olimpiada 5-8kl. -3 (Marija Gafurova 5kl. , Gustė Endriukaitytė 6kl.,  Robertas Dzedolikas 7 kl.)

Puidokienė J. anglų k.

 

vyr. mokytoja 1. Respublikinis anglų k. diktanto rašymo konkursas „Listen to Write“ – 2 (Treinytė A. 3kl- 1vieta , Liudžius M. 3kl.)

2. Respublikinis konkursas ,, Anglų kalbos kengūra 2019‘‘ -1 (Gafurova M. 5 kl.)

3. Vertimų konkursas ,,Tavo žvilgsnis‘‘ (anglų kalba). -1 (Gafurova M.. 5 kl.)

4. Tarptautinis  anglų kalbos konkursas KINGS -2 (Gafurova M. 5 kl., Bendikaitė E.5kl.)

5. Rajoninė 9-10 klasių anglų kalbos olimpiada -2 (Jansavičius E. I vieta tarp 9 klasių, II vieta tarp 9-10 klasių. , 9kl.Bendikas R.9kl.)

6. Anglų kalbos sakymo paraidžiui konkursas „Spelling bee“ 6-8 kl.-1 (Jansavičius K. 8kl.)

7. Rajoninė 7-8 klasių anglų kalbos olimpiada -2 (Jansavičius K.8kl., SabeckasL. 8kl. II vieta)

vokiečių k mokytoja
klubinės veiklos organizatorius (MDC)  
Anankaitė N. rusų k. vyr. mokytoja  
direktorės pavaduotoja ugdymui  
Kazarian G. istorija mokytoja metodininkė 1. Rajoninis verslumo ir verslo kalbos renginys „Į verslo pasaulį – drąsiai ir kūrybiškai“-5 (Jansavičius E.9kl.,Lenktys R.9kl., Bendikas R.9kl. , Bernotavičius R.9kl., Matijošaitis M.9kl.)

2. Nacionalinis mokinių konkursas „Pažink laisvę“-5 (Jansavičius E.9kl., Lenktys R.9kl.,Vasiliauskaitė G.9kl.,Bernotavičius R.9kl., Petkūnaitė J.9kl.)

3. Sūduvos krašto mokinių  konferencija „Mano darbai –tai mūsų ateitis“-5 (Lenktys R.9kl., Bernotavičius R.9kl.,Vasiliauskaitė G.9kl., Bendikas R.9kl., Petkūnaitė J.9kl.)

ekonomika ir verslumas mokytoja
klubinės veiklos organizatorius

 (MDC)

 
Virbauskienė L. geografija vyr. mokytoja 1. Rajoninė geografijos olimpiada -2 (Kasparavičius E. 6kl., Sabeckas L. 8kl.)

2. Respublikinis konkursas Bandomasis Europos egzaminas – 18

mokytojo padėjėja  
Pocevičienė E. matematika vyr. mokytoja 1. Rajoninė matematikos olimpiada -3 (Gafurova M. 5kl.-  3 vieta ,Štrimaitis A. 6kl.- 6vieta , Jansavičius K. 8kl.-10vieta )

2. Respublikinė matematikos olimpiada Kings -1 (Gafurova M. 5kl.)

3. Respublikinės matematikos olimpiados Kings finalinis turas -1 (Gafurova M. 5kl.-14 vieta )

4. Tarptautinis matematikos konkursas ,,Kengūra‘‘ -6 (Gafurova M. 5kl. 3vieta savivaldybėje , Štrimaitis A. 6kl. , Šuopys N. 6kl., Klimavičiūtė J. 7kl., Petrauskas G.7kl., Jansavičius E. 9kl. 1vieta savivaldybėje)

5. Rajoninis integruotas matematikos ir IT renginys  „Matematikos protmūšis“ – 4  (Bendikaitė E.5kl., KasparavičiusE.6kl.-1vieta, Klimavičiūtė J.7kl.-2 vieta ,  Jansavičius K.8kl.)

fizika vyr. mokytoja
Rinkevičius G. informatika vyr. mokytojas 1. Respublikinis informatikos ir informacinio mąstymo konkursas „Bebras“-44 I turas

(Gafurova M., Jurgevičius A., Masaitytė B., Matusevičius R., Nikolaitis S.,Bendikaitė E., Urbanavičiūtė A., Žemaitytė G.5kl.,Čebanauskas A., Dzedolikaitė R., Endriukaitytė G., Kasparavičius E., Masaitytė M., Štrimaitis A., Šuopys N.,Vaičikauskas M.6kl., Dzedolikas R., Klimavičiūtė J.,Martišauskas D., Petrauskas G.,Rimkūnas J., Vasiliauskas K., Sarokinas E.7kl.,Barkauskas G., Jansavičius K., Kazakauskaitė G. , Kazakauskas E., Kundrotaitė D., Sabakonis D., Sabeckas L., Urbanavičiūtė K., Vaičikauskas M., Valaitis R. 8kl., Barkauskaitė B., Vasiliauskaitė G., Tamulevičiūtė J., Petkūnaitė J., Matijošaitis M., Masaitytė J., Lenktys R., Jansavičius E.-2vieta –  9-10 kl. grupėje savivalbybėje), Bernotavičius R., Bendikas R. 9kl.,Kasparavičūtė E.10kl.)

 2. Respublikinis informatikos ir informacinio mąstymo konkursas „Bebras“-1 II turas KTU (Jansavičius E.9kl.)

Samajauskienė R. gamta vyr. mokytoja 1. Nacionalinis matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkursas

– 11( Jansavičius K. 8kl.,Kazakauskaitė G. 8kl.,Kazakauskas E. 8kl., Sabeckas L. 8kl.,Urbanavičiūtė K. 8kl., Bendikas R.9kl., Jansavičius E. 9kl.,Lenktys R.9kl.,Matijošaitis M.9kl., Bernotavičius T. 10kl., Povilaitis P.10kl.)

2. Respublikinis konkursas ,,Gamtos kengūra‘‘ – 6 (Bendikaitė E. 5kl., Gafurova M.5kl., Sabeckas L. 8kl.,Urbanavičiūtė K. 8kl., Bernotavičius R. 9kl.,Jansavičius E. 9kl.)

3. Rajoninė chemijos olimpiada -1 (Urbonavičiūtė K. 8kl.)

4. Nacionalinė ,,Žalioji olimpiada 2019‘‘ I etapas – 15 (vyksta dabar)

5. Rajoninė biologijos olimpiada -3 (Gafurova M.- 3 vieta, Masaitytė M., Sabeckas L.)

biologija vyr. mokytoja
chemija vyr. mokytoja
klubinės veiklos organizatorius (MDC)  
Grigaitienė A. muzika

 

vyr. mokytoja 1. Rajoninis vokalinės muzikos festivalis „Daina Lietuvai“-12  (vokalinis ansamblis „Volungėlė“ -11, solistė A. Urbonavičiūtė -1)

2. Rajoninis Lietuvos vaikų ir moksleivių -lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų konkursas „Tramtatulis “ -2  (Kazarjan M. turo nugalėtoja , Diktoraitė G.)

3. Regioninis Lietuvos vaikų ir moksleivių -lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų konkursas „Tramtatulis“ -1 (Kazarian M. turo nugalėtoja)

4.Nacionalinis Lietuvos vaikų ir moksleivių -lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų konkursas „Tramtatulis“ -1 (Kazarian M.)

meninio ugdymo pedagogas (darželis)  
kolektyvo vadovas

(MDC)

 
Gokdere R. dailė vyr. mokytoja 1. Tarptautinis eTwinning projekto „Country from a box“ logotipo konkursas -1 (Gafurova M. 5kl- 1vieta.)

2. Respublikinis kūrybinio kalėdinio atviruko konkursas „Aš tau linkiu“ – 6 (Bendikaitė E.5kl., Gafurova M.5kl., Urbanavičiūtė A.5kl., Šuopys N.6kl., Endriukaitytė G.6kl., Masaitytė M.6kl.)

3. Tarptautinis atviras kūrybinių darbų konkursas „Visatos spalvos“ -2

(Klimavičiūtė J.7kl., Onusaitis S.10kl.)

4. Tarptautinis  vaikų ir jaunimo dailės miniatiūrų konkursas „Dialogas su gamta, mano kraštas“-2 (Tamulevičiūtė J.9kl.,Vasiliauskaitė G.9kl.)

5. Tarptautinis mokinių keramikos konkursas „Ženklas“-3 (Kazakauskas E.8kl.,Sabeckas L.8kl., Barkauskas G.8kl.)

6.  Respublikinė mokinių konferencija „Projekto metodas pamokoje“ -1 (M.Gafurova 5 kl.)

technologijos vyr. mokytoja
etika  
kultūrinių renginių organizatorius (MDC)  
klubinės veiklos organizatorius (MDC)  
Mikuckienė N. tikyba vyr. mokytoja Rajoninis renginys ,,Ekumeninis bendradarbiavimas su Šakių evangelikų liuteronų bažnyčia‘‘ -6
ikimokyklinis ugd. mokytoja
Leščevičius R. kūno k. mokytojas 1. Rajoninės kaimo vietovių krepšinio varžybos  3×3 -4 2vieta

(Bernotavičius T. 10kl., Bernotavičius R.9kl., Matijošaitis M.9kl., Lenktys R.9kl.)

2. Rajoninės stalo teniso varžybos- 5 (Bernotavičius T. 10kl., Bernotavičius R.9kl., Matijošaitis M.9kl., Lenktys R.9kl., Avižytė A. 10kl.)

3. Respublikinė ,,Europos judumo savaitė‘‘ – 110 1vieta mokykla nugalėtoja respublikoje

sportinės veiklos organizatorius (MDC)  
Mikelaitytė V. pradinis ugd. vyr. mokytoja 1. Respublikinis konkursas ,,Matematikos kengūra 2019‘‘ -2  (Ertel A. 2kl., Čeplinskaitė V. 2kl.)

2. Respublikinis konkursas ,,Gamtos kengūra 2019‘‘- 5  (Petkūnaitė E. 2kl., Mikuckytė G.2kl., Kasparavičius A.2kl., Ertel A.2kl., Čeplinskaitė V.2kl.)

kolektyvo vadovė

(MDC)

 
Liudžiuvienė R. pradinis ugd. vyr. mokytoja 1. Tarptautinis konkursas (sveika gyvensena) „Prisiviriau košės“ – 6
Juškaitė T. pradinis ugd.  mokytoja metodininkė 1. Respublikinis kūrybinio kalėdinio atviruko konkursas – paroda „Aš tau linkiu…“-2  (Treinytė A. 3kl.- 1vieta , Dzedolikas Ž.3kl.)

2. Respublikinis mokinių kūrybinių darbų konkursas – paroda „Iš pasakų skrynios…“-4 (Treinytė A. 3kl., Liudžius M. 3kl., Matusevičiūtė A. 3kl., Dzedolikas Ž.3kl.)

3. Rajoninė 3 klasių matematikos olimpiada -1 ( Liudžius M. 3kl.- 2vieta)

4. Respublikinis konkursas „Gamtos kengūra 2019“-2 (Treinytė A. 3kl., Liudžius M. 3kl.)

5. Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 2019“ -3 (Treinytė A. 3kl.- 1vieta savivaldybėje, Liudžius M. 3kl. 6vieta savivaldybėje, Katauskas K. 3kl.-7vieta savivaldybėje)

6. Respublikinis edukacinis konkursas „Olympis 2019“ – lietuvių k. -5 (Treinytė A. 3kl., Liudžius M. 3kl., MatusevičiūtėA. 3kl., Katauskas K. 3kl., Dzedolikas Ž.3kl.)

7. Respublikinis edukacinis konkursas „Olympis 2019“ – matematika-5 (Treinytė A. 3kl., Liudžius M. 3kl., MatusevičiūtėA. 3kl., Katauskas K.3kl., Dzedolikas Ž.3kl.)

8. Respublikinis edukacinis konkursas „Olympis 2019“ – biologija-5

(Treinytė A. 3 kl., Liudžius M. 3kl., MatusevičiūtėA. 3kl., Katauskas K.3 kl., Dzedolikas Ž.3kl.)

9. Respublikinis edukacinis konkursas „Olympis 2019 – pavasario sesija“ – informacinės technologijos-5 (Treinytė A. 3 kl., Liudžius M. 3 kl., Matusevičiūtė A. 3kl., Katauskas K.3kl., Dzedolikas Ž.3 kl.)

10. Respublikinis edukacinis konkursas „Olympis 2019“ – anglų k. – 2

(Treinytė A. 3kl., Liudžius M. 3kl.)

11. Tarptautinė olimpiada ,,Kings“ lietuvių k. -5 (Treinytė A. 3kl., Liudžius M. 3kl., MatusevičiūtėA. 3kl., Katauskas K.3kl., Dzedolikas Ž.3kl.)

12. Tarptautinė olimpiada ,,Kings“ matematika -6 (Treinytė A. 3kl., Liudžius M. 3kl., MatusevičiūtėA. 3kl., Katauskas K.3kl., Dzedolikas Ž.3kl., Rakauskaitė G.3kl.)

13. Rajoninis ŠPGT piešinių konkursas „Ugnis – mūsų draugas ir priešas“-  7mok.  (Treinytė A. 3kl., Liudžius M. 3kl., MatusevičiūtėA. 3kl., Katauskas K.3kl., Dzedolikas Ž.3kl., Pulokas Š.3kl., Rakauskaitė G.3kl.)

14. Respublikinis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos piešinių konkursas „Saugus eismas kelyje“-2  (Treinytė A. 3kl.,  Dzedolikas Ž.3kl.)

15. Sūduvos krašto mokinių konferencija „Mano darbai – tai mūsų ateitis“ (pristatė parengtą projektą „Nepriklausomybės ąžuolas“) -7

(Treinytė A. 3kl., Liudžius M. 3kl., MatusevičiūtėA. 3kl., Katauskas K.3kl., Dzedolikas Ž.3kl., Pulokas Š.3kl., Rakauskaitė G.3kl.)

VDC auklėtoja (MDC)  
Dirvelienė I. pradinis ugd. vyr. mokytoja 1. Rajoninė 3 – 4  klasių matematikos olimpiada -1 (Mikuckytė E. 4kl.-2vieta )

2. Rajoninis piešinių konkursas priešgaisrine tematika (ŠPGT) – 5

(Striūpaitis E.4kl., Mikuckytė E.4kl., Jurgevičius E.4kl., Bernotavičiūtė S.4kl., Kasperavičiūtė A.4kl.)

3. Respublikinis konkursas ,,Gamtos kengūra‘‘- 3  ( Mikuckytė E.4kl.,  Bernotavičiūtė S.4kl., Kasperavičiūtė A.4kl.)

 4. Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 2018“- 3 (Mikuckytė E.4kl., Bernotavičiūtė S.4kl., Kasperavičiūtė A.4kl.)

5. Respublikinis kūrybinio kalėdinio atviruko konkursas – paroda „Aš tau linkiu…“-5 (Striūpaitis E.4kl., Mikuckytė E.4kl., Jurgevičius E.4kl., Bernotavičiūtė S.4kl., Kasperavičiūtė A.4kl.)

6. Respublikinis mokinių kūrybinių darbų konkursas – paroda „Iš pasakų skrynios…“ -4  (Striūpaitis E.4kl., Mikuckytė E.4kl.,  Bernotavičiūtė S.4kl., Kasperavičiūtė A.4kl.)

7. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo minesterijos piešinių konkursas „Saugus eismas kelyje“ -2  (Striūpaitis E.4kl., Mikuckytė E.4kl.)

8. Rajoninis renginys spaudos atgavimo ir kalbos, knygos dienai paminėti (Šakių Lingio parke)-6 (Striūpaitis E.4kl., Mikuckytė E.4kl., Jurgevičius E.4kl., Bernotavičiūtė S.4kl., Kasperavičiūtė A.4kl., Petkevičius D.4kl.)

pedagoginės pagalbos vaikams specialistė (MDC)  
Venskaitienė V. priešmokyklinis ugd. vyr. mokytoja 1. Respublikinė ,,Judumo savaitė“- 10

2. Rajoninė Vytauto Tamulaičio kūrybos popietėje Kriūkuose ,,Vabalų kalnelyje“- 13

3. Rajoninis konkursas skirtas Lietuvos gimtadieniui – Šakių LD ,,Klevelis“-1 (Ugnė Garbukaitė)

4. Rajoninis  renginys ,,Duonos kelias “ Šakių LD ,,Berželyje“- 11

5. Šakių rajono  darželinukų sporto šventė- 11

Liudžiuvienė L. ikimokyklinis ugd. mokytoja 1. Respublikinė ,,Judumo savaitė“- 9

2. Rajoninė Vytauto Tamulaičio kūrybos popietėje Kriūkuose ,,Vabalų kalnelyje“- 3,

3. Rajoninis konkursas skirtas Lietuvos gimtadieniui – Šakių LD ,,Klevelis“- 2 (Greta Diktoraitė, Austėja Juškevičiūtė)