Baltijos regioninėje vasaros akademijoje

Birželio 28 – liepos 1 dienomis  mūsų mokyklos daugiafunkcio centro mokytojos Jolita Puidokienė ir Neringa Motiejaitytė bei mokinys Lukas Sabeckas dalyvavo Baltijos regioninėje vasaros akademijoje Tartu mieste, Estijoje. Svarbiausia akademijos idėja – padėti kurti tokias mokyklas, kuriose visi jaustųsi reikalingi ir saugūs.

Akademijos veiklose iš viso dalyvavo 12 mokyklų komandos iš trijų Pabaltijo šalių – Latvijos, Estijos ir Lietuvos. Lietuvai atstovavo 4 mokyklos – dvi iš Radviliškio miesto bei rajono, Panevėžio miesto ir mes, plokštiečiai. Su dalyviais dirbo kiekvienos šalies fasilitatoriai – lietuvių komandą konsultavo Albertas Lakštauskas, bei mokymų treneriai – iš Lietuvos mokymus vedė Žilvinas Gailius.

Keturias dienas vykusiuose mokymuose labiau pasigilinome į švietimą apie žmogaus teises, į kompetencijas, reikalingas kuriant mokykloje demokratinę kultūrą, į komandos formavimo ir lygiaverčio bendravimo tarp komandos narių principus. Kalbėjome apie tai, kaip diskutuoti su mokiniais prieštaringomis temomis nenuvertinant skirtingų nuomonių.  Vienas iš svarbiausių akademijoje išsakytų motyvų – visos mokyklos įsitraukimas, visos bendruomenės noras dalyvauti mokyklos gyvenime.

Šis susitikimas buvo tik dalis veiklų, kurias vykdysime ateinančiais mokslo metais. Akademijos metu kiekvienos mokyklos komanda diskutavo, kokios problemos aktualios jų įstaigose, kurias iš jų galima būti sumažinti taikant demokratinio ugdymo principus. Tad vienas iš mokymo uždavinių – sukurti planą projekto, kuris bus įgyvendintas per artimiausius mokslo metus. Mūsų mokyklos daugiafunkcio centro komanda apsvarstė galimybę į mokyklos neformalių veiklų planavimą, organizavimą ir refleksiją įtraukti mokinius, išgirsti jų pasiūlymas, nuomonę, idėjas, leisti jiems daugiau kurti, veikti, kad mokiniai labiau jaustųsi įsipareigoję ir įsitraukę į tai, kas vyksta jų mokykloje. Labai panašias problemas gvildena ir kitos mokyklos – nori aktyvesnių socialinių partnerių, tėvų, bendruomenės, mažesnio susiskaidymo didelėse ir ypač dvikultūrėse mokyklose.

Šias regionines vasaros akademijas nuo 2015 m. organizuoja Europos Vergelando centras (Norvegija), kurio atstovė lietuvė Valentina Papeikienė taip pat dalyvavo akademijos veiklose. Šiais metais prie centro prisijungė Estijos švietimo ir tyrimų ministerija bei Estijos žmogaus teisių institutas.