Mokslo metų pradžios šventė

Rugsėjo 3 dieną mokykla paskelbė naujų mokslo metų pradžią. Graži šventė pradėta mažųjų penktokių – Austėjos ir Marijos – bei lietuvių kalbos mokytojos Sandros Juškaitės skaitomais posmais. Rugsėjis tradiciškai ypatingas mažiesiems pirmokams, kurių šįmet nors ir nedidelis būrelis, tačiau drąsiai pasveikino visą mokyklos bendruomenę daina ir eilėraštuku. Nenutrūkstama tradicija – vyriausiųjų mokyklos mokinių sveikinimo kalba bei dovana pirmokams.
Šis rugsėjis mokyklai dovanojo ne tik smagių susitikimų po vasaros atostogų. Jaudinančia akimirka tapo padėka 27 metus mokyklai vadovavusiai direktorei Nijolei Bitinienei, kuriai visos bendruomenės vardu ačiū tarė direktorės pavaduotoja ugdymui Nijolė Anankaitė. Bendruomenė nuoširdžiai padėkojo ir ne vieną dešimtmetį mokykloje dirbusiai matematikos mokytojai Reginai Didbalienei.